Thuyết nhân văn the Humanistic Perspective

Chia sẻ

 

Thuyết nhân văn the Humanistic Perspective là học thuyết chứng minh rằng con người có thể tự nhận thức và kiểm soát được hành vi của chính mình và có thể độc lập quyết định các hành vi của mình.

Giới thiệu thuyết nhân văn

Thuyết nhân văn the Humanistic Perspective do Carl Rogers và Abraham Maslow tìm ra và chứng minh. Học thuyết được nhắc đến trong suốt những năm 1950. Học thuyết nhấn mạnh vai trò  và sự ảnh hưởng của các động lực đối với hành vi, tư duy con người.

Xem thêm:

Học thuyết này chứng minh rằng con người có thể tự kiểm soát, tự nhân thức được hành vi của bản thân chứ không phải do các tác động vô thức. Đồng thời, học thuyết còn cho rằng con người có thể độc lập quyết định hành vi của bản thân

thuyết nhân văn

Các nhà lý luận nghiên cứu học thuyết này thể hiện quan điểm theo nhiều hướng khác nhau. Carl Rogers cho rằng sự hoàn thiện của con người là được kế thừa và xuất phát từ tự do ý chí và phát triển tâm lý. Ông chứng minh rằng việc hiện thực hóa, tạo động lực chính là cách chi phối hành vi con người. Abraham Maslow thì đi vào chứng minh nhu cầu chính là động cơ, động lực thúc đẩy con người phát triển. Ông đưa ra mô hình tháp nhu cầu, chứng minh được rằng sau khi đã có các nhu cầu cuộc sống cơ bản như nước uống, thức ăn,.. con người bắt đầu tập trung phát triển những thứ ở tầm cao hơn như sự thể hiện bản thân, sự tự trọng,..

Xem thêm:  4 ý tưởng lãng mạn cho tình yêu thêm gắn bó mỗi ngày!

Học thuyết chứng minh được việc phát triển con người, việc “tự khẳng định bản thân” sẽ giúp con người thay đổi. Chính vì thế, có thể nói học thuyết này đánh giá cao khả năng làm chủ thế giới của con người, khẳng định rằng con người có khả năng quyết định, làm chủ mọi thứ nếu luôn yêu cầu, đặt ra yêu cầu phát triển cho bản thân.

Ứng dụng thuyết nhân văn

Thuyết nhân văn giúp chúng ta có cái nhìn tích cực, mới mẻ hơn về bản chất con người, về khả năng thay đổi, phát triển của con người. Việc tập trung vào quá trình phát triển cá nhân, tạo động lực phù hợp sẽ khiến họ phát huy tiềm năng, tự thay đổi quyết định của mình.

Xem thêm:12 Cách Để Bạn Xoa Dịu Cơn Tức Giận

Thuyết áp dụng để tạo thêm động lực, chứng minh khả năng của con người trên thế giới. Việc này sẽ giúp tạo động lực cho con người trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, …phát triển không ngừng, trải qua nhiều bậc tiến triển khác nhau.

Thuyết nhân văn the Humanistic Perspective chứng minh khả năng tự khẳng định vai trò bản thân của con người là hoàn toàn có thật. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng các phương thức tác động đa dạng vào sự sinh trưởng, phát triển của con người, giúp họ có sự phát triển cao hơn trong nhận thức và hành vi.

Xem thêm:  Học cách tha thứ lỗi lầm của người khác là tự cởi trói cho chính mình

Về Trang Chủ: TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI


Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *