Thuyết Tiến Hóa The Evolutionary Perspective

Chia sẻ

 

Thuyết tiến hóa the Evolutionary Perspective là học thuyết có liên quan chặt chẽ với các yếu tố sinh học. Học thuyết này chứng minh sự ảnh hưởng của quá trình tiến hóa đến nhận thức con người.

Giới thiệu thuyết tiến hóa

thuyết tiến hóa

Trong lĩnh vực sinh học, tiến hóa được biết đến là sự thay đổi đặc tính di truyền của một quần thể sinh học, trải qua nhiều thế hệ. Sự tiến hóa nảy sinh sự đa dạng trong thế giới.

Xem thêm:

Tâm lý học tiến hóa thì tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của sự tiến hóa đến các thay đổi về sinh lý, từ đó, chứng minh ảnh hưởng của tiến hóa đến với tâm lý. Các nhà tâm lý học nghiên cứu thuyết tiến hóa cho răng đây không chỉ đơn giản là một thuyết sinh học là còn là là một khuôn khổ cơ bản, giúp con người hiểu rõ mọi trạng thái tâm lý của mình.

Thuyết tiến hóa the Evolutionary Perspective là cách giải thích, diễn dãi các đặc điểm tâm lý là những thích nghi của con người do chọn lọc tự nhiên, chọn lọc giới tính. Các nhà khoa học nghiên cứu thuyết này cho rằng phần lớn hành vi của con người điều có tiến hóa tương tự như cách tiến hóa của thể chất. Tức là cách giải quyết các vấn đề của chúng ta đều có sự tiến hóa so với tổ tiên từng gặp. Học thuyết chứng minh cho sự khác biệt của con người với tổ tiên từi yếu tố di truyền, đến nhận thức.Giải thích rõ cho các tư duy mới hơn về chính trị và đạo đức của con người theo thế hệ, theo thời gian.

Xem thêm:  “Thực Tế” Khác Với “Thực Dụng" Như Thế Nào?

Xem thêm: Những Thứ Gì Làm Chúng Ta Sợ Hãi?

Học thuyết tiến hóa cho rằng các hoạt động liên quan đến hành vi của con người đều diễn ra nhằm phục vụ mục đích tiến hóa, hỗ trợ cho sinh tồn và sinh sản. Con người sẽ phát triển, tiến hóa tích cực hơn, để tiếp tục tồn tại và phát triển không ngừng.

Ứng dụng của thuyết tiến hóa

Thuyết tiến hóa được đề xuất để áp dụng vào việc nghiên cứu tâm lý học tội phạm, khách hàng và nhiều đối tượng khác nhau trong cuộc sống. Có thuyết tiến hóa các cơ chế phát hiện gian lận, cơ chế tránh tội loạn luân, các cơ chế xác định các hình vi tình dục và sở thích giao phối theo giới tính,.. sẽ được xác lập, giúp con người phát triển, điều khiển hành vi theo hướng tốt hơn, phù hợp với đạo đức và xã hội hơn.

Xem thêm:10 Thay Đổi Trong Cuộc Sống Giúp Xua Tan Căng Thẳng

Điều này sẽ giúp việc điều chỉnh hành vi con người được hiệu quả và tích cực hơn. Giúp chúng ta thay đổi được quan niệm, ý thức của con người theo hướng phát triển hơn.

Hành vi của con người được thuyết tiến hóa the Evolutionary Perspective chứng minh là đã và đang biến đổi tích cực hơn. Học thuyết này sẽ còn được áp dụng, kích thích để giúp chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Xem thêm:  Tâm Thần Phân Liệt Ảo Giác - Hiểm Họa Mà Bạn Cần Để Ý

Về Trang Chủ: TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI


Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *